OpenYourEyes

79 tekstów – auto­rem jest Ope­nYourEyes.

Jest ta­kie uczu­cie, które im­presją chwi­li ujętą w oczach, prag­nie trwać całe życie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 kwietnia 2012, 23:51

Od­chodzą Ci, którzy uciec się nie mają dokąd. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 21 marca 2012, 13:08

Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, ludzie ofiarują Ci winę. 

aforyzm dnia z 30 września 2014 roku
zebrał 156 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:10

Nie szu­kaj po­moc­nej dłoni w smut­ku, gdy nie po­dajesz jej w szczęściu. 

aforyzm dnia z 10 lipca 2013 roku
zebrał 215 fiszek • 28 listopada 2011, 17:32

Ran­nym, połud­niowym i wie­czor­nym piórem myśli pisana,
Do­tykiem wyob­raźni i fan­tazji, jak braj­lem czy­tana,
De­likat­na, sub­telna, wzrok ser­ca bez­pa­miętnie skra­da,
Ko­bieta... prag­nień i wes­tchnień Twych księga niezbadana.
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 listopada 2011, 01:00

Tyl­ko miej­sce, które da­je możli­wość by­cia kim­kolwiek zechcesz, poz­wo­li Ci także być w pełni sobą i nie za­pomi­naj o tym in­terne­towy 'przyjacielu'. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 18 kwietnia 2011, 23:24

Cza­sem na­leży pos­ta­wić krok w tył na drodze wiodącej do szczęścia... z tym że nie Twojego. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 17 kwietnia 2011, 23:10

Nie ważne w co wie­rzysz, ważne ja­kim człowiekiem jes­teś w ob­liczu tej wiary. 

aforyzm
zebrał 152 fiszki • 22 marca 2011, 00:31

Myśli­ciele zaw­sze trzy­mali więcej w głowie, aniżeli da­ne było im uchwy­cić w rękach. 

aforyzm
zebrał 115 fiszek • 21 lutego 2011, 00:19

Strze­liłbym so­bie w głowę, by po­kazać światu, gdzie mam je­go przez­nacze­nie, ale boję się, że to także może być je­go częścią.

*Scio me ni­hil scire. 

aforyzm dnia z 13 kwietnia 2011 roku
zebrał 152 fiszki • 15 lutego 2011, 19:35

OpenYourEyes

Nic nie może przecież wiecznie trwać ... _________________________________________ I'm tired, boss. Tired of bein' on the road, lonely as a sparrow in the rain. Tired of not ever having me a buddy to be with, or tell me where we's coming from or going to, or why. Mostly I'm tired of people being ugly to each other. I'm tired of all the pain I feel and hear in the world everyday. There's too much of it. It's like pieces of glass in my head all the time. Can you understand? ________________________________________ "Czasami chciałbym odejść gdzieś, byle gdzie, byle w cień (...) mam ochotę wyjść i iść jak najdalej, nie patrząc w tył, zostawić problemy i żale, iść ciągle iść w stronę słońca i początek zrobić z końca" ________________________________________ Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

OpenYourEyes

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 lipca 2015, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st W szczęścia eufo­rii nie [...]

9 lipca 2015, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st W szczęścia eufo­rii nie [...]

9 lipca 2015, 00:02funeralofheart sko­men­to­wał tek­st W szczęścia eufo­rii nie [...]

11 października 2014, 12:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, [...]

10 października 2014, 21:15OpenYourEyes sko­men­to­wał tek­st Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, [...]